Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն <<Ավիաուսումնական կենտրոն>>ՓԲԸ պետական քոլեջը հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա համար ընդունելություն 1․Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում օդային տրանսպորտում՝/որակավորումը՝տեխնիկ-կարգավար՝տրանսպորտում օդային փոխադրումների կազմակերպման և կառավարման,առկա ուսուցմամբ։ Անվճար /5/ և վճարովի /40/ տեղ Ուսուցման տևողությունը 2 տարի 6 ամիս/ Ուսման վարձը տարեկան 270000 ՀՀ դրամ։ 2․Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում /որակավորումը՝ կարգավար՝ օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարման,առկա ուսուցմամբ։ Անվճար /6/ և վճարովի /29/ տեղ Ուսուցման տևողությունը 2 տարի 6 ամիս/ Ուսման վարձը տարեկան 270000 ՀՀ դրամ։ 3․Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում /որակավորումը՝ տեխնիկ՝թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման,առկա ուսուցմամբ։ Անվճար /4/ և վճարովի /16/ տեղ Ուսուցման տևողությունը 3 տարի / Ուսման վարձը տարեկան 280000 ՀՀ դրամ։ Դիմում-հայտերի ընդունման գործնթացն այս տարի իրականացվում է առցանց` dimord.emis.am հարթակում։ Դասընթացներն իրականացվում է հայերեն լեզվով,ինչպես նաև ամբողջ ուսման ընթացքում խորացված ուսուցանվում է մասնագիտական ռուսերեն և անգլերեն։ Մրցույթն իրականացվելու է օգոստոսի 18-20 ներառյալ, ժամը 11։00-14։00 <<Զվարթնոց>> օդանավակայան, <<Ավիաուսումնական կենտրոն>>ՓԲԸ-ում։ Դիմորդը հանձնաժողովին անձամբ ներկայացնում է․ -դիմում -կրթության մասին փաստաթուղթ բնագիրը և պատճենը, -6 լուսանկար 3X4 չափսի, -անձնագիրը և պատճենը, -սոցիալական քարտի պատճենը, -կցագրման վկայականի պատճենը կամ զինվորական գրքույկի պատճենը -արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ(առկայության դեպքում)։ Լավագույն ուսանողներին կառաջարկվի աշխատանք <<Զվարթնոց>> օդանավակայանում։ Հարցերի դեպքում կարող եք կապնվել Հեռախոս (015) 37-35-48 http://aviatrainingcenter.am/ info@aviatrainingcenter.am
logo

«Ավիաուսումնական կենտրոն» ՓԲԸ

ЗАО “Авиаучебный центр”

“Aviatraining Centre” CJSC

Մեր կարգախոսը.

Գիտելիքի միջոցով դեպի զարգացում

Наш девиз:

Через знание к развитию

Our motto:

Through knowledge to development

Courses

img

Trainings

COURSES

Initial and Refresher Courses Conducted at the

“Aviation Training Center” Closed Joint-Stock Company Licensed by the Republic of Armenia Civil Aviation Committee (Certificate N 18/1, issued on 27.11.18)

 

 

 

Ð/Ð

Course Name

Number of hours

Number of days

The cost for one attendant’s course

( AMD )

I.

COURSES FOR FLIGHT CREW

 

 

 

1.

·        Dangerous Goods Transportation by Air" Initial Course

 

·        Dangerous Goods Transportation by Air" Refresher Course

 

·        Dangerous Goods Transportation by Air" Initial Course for other members of the flight crew

36

 

 

 

18

 

 

16

6

 

 

 

3

 

 

3

116064

 5803251584

2.

·        Aviation Safety" Initial Course

 

·        Aviation Safety" Refresher Course

18

 

12

3

 

2

58032


38688

3.

·             “Human Performance and Limitations” Initial Course

 

·        “Human Performance and Limitations” Refresher Course

12

 

 

8

2

 

 

1

38688


 

25792

4.

·        Refresher course conducted for pilots in command and Instructors

48

8

154752

5.

·         Training course for HEC 130 T2 Helicopter pilots (1 hour=60 minutes)

·         Training course for Robinson 66 Helicopter pilots (1 hour=60 minutes)

21h.30m

 

15

4

 

3

103974

(4836)

72540

(4836)

6.

·         Training course for Helicopter pilots from HEC 130 T2 to AS350 Â3å (1 hour=60 minutes)

11

1

53196

(4836)

7.

·         Training course for Helicopter Flight Crew Type rating AS350 Â3å (1 hour=60 minutes)

19

1

91884

(4836)

8.

·        “English Language and International Flight Rules” Initial Course

250

32

 

806000


9.

·         “Aviation English Language Proficiency” Test

1 attendant                    60000

 

10.

·         “Aviation English Language Proficiency” InitialCourse

6

12

18

30

40

60

1

2

1

5

7

10

19344

38688

58032

96720

128960

193440

11.

·         “Aviation English Language Proficiency” Refresher Course for Pilots

30

1

96720

12.

·        Aviation Safety" Initial Course for employees of  helicopter companies

12

1

 

38688

13.

·         Refresher Course for IL-76 pilots and onboard operators

·         Refresher Course for IL-76 navigators, flight engineers and radio operators

84

 

 

78

14

 

 

14

270816

 

 

251472

14.

·         Refresher Course for MI-8 pilots and aircraft mechanics

72

12

232128

 

15.

·          “Private Pilot License” Initial Theoretical Course

104

13

502944

II.

COURSES FOR FLIGHT ATTENDANTS

 

 

 

 

1.

·        Dangerous Goods Transportation by Air" Initial    Course

·        Dangerous Goods Transportation by Air" Refresher Course

18

 

12

3

 

2

58032

 

38688

2.

·        Aviation Safety" Initial Course

·        Aviation Safety" Refresher Course

18

12

3

2

58032

38688

3.

·         Crew Resource Management" Initial Course

·         Crew Resource Management" Refresher Course

I Stage

II Stage

III Stage

12

 

8

4

4

2

 

1

1

1

38688

 25792

 12896

 

12896

4.

·         Flight Attendant Initial Course

-          Vocational course for Flight Attendants

-          Dangerous Goods Transportation by Air

-          Aviation Safety

-          Crew Resource Management

-          Total

 

 

186

18

18

12

234

 

 

24

3

3

2

32

 

599664

58032

58032

38688

754416

5.

·         Initial Course for Flight Attendant-Instructors

36

6

116064

6.

·         Refresher Course for Flight Attendant-Instructors

20

4

64480

7.

·         Training course for Boeing 737-500 Aircraft’s Flight Attendants.

36

6

116064

     III.        COURSES FOR AIR TRAFFIC CONTROLLERS

1.

·         Refresher Course

102

17

328848

2.

·         English Language Refresher Course

90

15

290160

3.

·         Aviation English Language Proficiency Test

            1 attendant 60000

4.

·         Aviation English Language Proficiency InitialCourse

6

12

18

30

40

60

1

2

1

5

7

10

19344

38688

58032

96720

128960

193440

5.

·         Course “Aviation Safety” for security service                                    employees of “ARMATS” CJSC

90

15

            290160

IV.

 

COURSES FOR AIRCRAFT’S MAINTENANCE STAFF

 

 

 

 

1.

·         “Human Factors” Initial Course

 

·         “Human Factors” Refresher Course

20

 

10

4

 

2

64480

 

32240

2.

·         “Fuel Tank Safety” Course

12

2

38688

3.

·         “Electrical Wiring Interconnection Systems” Course

12

2

38688

4.

·         “Aviation Legislation” Course

36

6

116064

5.

·        “Part-M” Course

·        “Part-145”Course

30

30

5

5

96720

 

96720

6.

·        “Auditing techniques”Course

14

2

45136

7.

·         Initial Course “B 1 Category License Limitations Abolition” for Aircraft Maintenance Specialists in “Aircraft and Engine” specialty “Aircraft and Engine”

46

8

148304

 

 

 

8.

·         Initial Course “B 2 Category License Limitations Abolition” for Aircraft Maintenance Specialists in “Aviation and RadioElectronic Equipment” specialty

60

10

193440

 

 

9.

·             “Helicopter aerodynamics, structure and systems” / Module 12 Category B 1.3, B 1.4 / Course for engineering personnel of the aircraft

60

1

193440

V

      COURSES FOR GROUND HANDLING STAFF

1.

·         Initial course for the staff of Aviation Safety Control Subdivision of Airport 

     41

    7

          132184

2.

·        Dangerous Goods Transportation by Air" Initial Course for employees and agents of  aircraft companies

     18

     3

          58032

       

 

"Aviatraining Center" Closed Joint-Stock Company,

Licensed by the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia (license A N 0077 issued on 14.10.2016), provides vocational secondary education in the following departments in the framework of state-funding or on a paid basis

 

 

 

Department

Qualification

Duration of education

Tuition fee

1.

Technical maintenance of Aircraft and  Aircraft engines

Technician

Aircraft maintenance

3 years

280.000 AMD,

state funded

2.

Air Traffic Management

Air traffic controller

2 years 6 months

270.000,

state funded

3.

Organization and Management of Transportation by Air

Air transportation manager

2 years 6 months

270.000,

state funded

 

Read more